Sürdürülebilirlik &
Sosyal Değerler

Oncosem Çevre Beyanı

Oncosem, onkolojik sistemler ve sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösterirken, çevresel sürdürülebilirliği de öncelikleri arasında tutar. Biz, üretim süreçlerimizde ve ürünlerimizin kullanımında çevresel etkiyi en aza indirgeyerek, sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Karbon Azaltma Planı

Oncosem olarak, gelecekteki çevresel etkimizi azaltmak için sürekli çaba göstermektedir .Bu kapsamda, karbon ayak izimizi azaltma yönünde stratejik hedefler belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için yenilikçi ve etkili çözümler geliştirmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı, enerji verimliliğimizi artırmayı ve sürdürülebilir iş süreçlerini benimsemeyi taahhüt ediyoruz. Gelecek nesiller için daha temiz ve sağlıklı bir dünya yaratma hedefimiz doğrultusunda, çevresel sorumluluğumuzu artırmak ve karbon emisyonlarımızı sürekli olarak azaltmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Modern Kölelik

Oncosem, tüm çalışmalarını insan haklarına uygun olarak yürütmekte ve tedarikçilerinden de aynı özeni beklemektedir. Oncosem, faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek insan hakları ihlallerine tolerans göstermemektedir. Bu doğrultuda Oncosem, tüm tedarikçilerinden aşağıdaki hususları talep edecektir;

  • Çocuk işçi çalıştırmamak ve uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen tüm kurallara uymak,
  • Zorla veya zorunlu çalıştırma, kayıt dışı işçilik, borç karşılığı işçilik, sömürü, fiziksel ceza, her türlü modern kölelik ve insan kaçakçılığı gibi kabul edilemez muameleler de dahil olmak üzere insan haklarına aykırı tüm çalışma uygulamalarından kaçınmak,
  • Çalışanlarını her türlü ayrımcılığa (ırk, din, dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik vb.) maruz bırakmamak
  • Zihinsel, fiziksel, cinsel veya sözlü taciz, sert veya aşağılayıcı disiplin cezaları uygulamamak veya bunlara izin vermemek,
  • Çalışanlarına yasalarla belirlenen asgari ücretin altında ödeme yapmamak ve adil olmak,
  • Çalışma saatlerini ve çalışan haklarını faaliyet gösterdiği ülkedeki ilgili yasalara uygun hale getirmek,
  • Çalışanlarının bağımsız sendika kurma veya bu sendikalara üye olma ya da örgütlenme haklarına saygı göstermek.