Yatırımcı İlişkileri

Raporlar ve Sunumlar

Genel Bilgiler
Esas Sözleşme
 • Yatırım Araçları
 • Esas Sözleşme
 • Sermaye Artırımı

Halka Arz Dökümanları:

 • Bedelsiz Sermaye Artırımı
 • Bedelli Sermaye Artırımı
 • Finansal Tablolar ve Raporlar
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Faaliyet Raporları
 • Komiteler Görev ve Çalışma Esasları
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
 • 2019 Olağan Genel Kurul Bilgileri
 • 2020 Olağan Genel Kurul Bilgileri
 • 2021 Olağan Genel Kurul Bilgileri
 • Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri
 • Şirket Politikaları
 • Yatırımcı Sunumu